Onlangs werd de eerste training ‘Effectief Communiceren’ gegeven aan longoncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. In deze training leren de deelnemers hoe ze laaggeletterdheid en lage gezondheidsvaardigheden kunnen herkennen bij mensen met longkanker.

Praatkaarten

Directe aanleiding voor deze training is de realisatie van vier praatkaarten. Longkanker Nederland heeft samen met de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en Pharos deze kaarten ontwikkeld voor professionals die patiënten met longkanker begeleiden en coachen.

Deze kaarten ondersteunen oncologieverpleegkundigen bij de uitleg over longkanker, uitzaaiingen en behandelingen. De praatkaarten zijn samen met taalambassadeurs ontwikkeld. Ze zijn zeer geschikt om te gebruiken in de communicatie met mensen die beperkt gezondheidsvaardig zijn. Het taalniveau is aangepast, de uitleg wordt ondersteund met passende tekeningen.

Meer informatie