De Gezondheidsraad adviseert om alle vrouwen die worden uitgenodigd voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker direct een zelfafnameset toe te sturen als gelijkwaardig alternatief naast het uitstrijkje door de huisarts. Door de drempel voor deelname aan het bevolkingsonderzoek te verlagen, kunnen meer gevallen van baarmoederhalskanker voortijdig opgespoord worden. Dat schrijft de raad in een advies over de mogelijkheden om het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker te verbeteren.

Baarmoederhalskanker

Sinds 2017 worden vrouwen in de uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker gewezen op de mogelijkheid om een zelfafnameset aan te vragen om thuis zelf materiaal uit de vagina af te nemen. Net als het uitstrijkje dat de huisarts afneemt, wordt het zelf afgenomen materiaal in het laboratorium getest op typen van het humaan papillomavirus (HPV) die een hoog risico geven op het ontstaan van baarmoederhalskanker.

De Gezondheidsraad adviseert om de zelfafnametest in de uitnodiging nadrukkelijker aan te bieden als een gelijkwaardig alternatief naast het uitstrijkje, en niet alleen als een alternatief voor vrouwen die het uitstrijkje vervelend vinden. Daarom adviseert de raad om die zelfafnameset direct mee te sturen met de uitnodiging. 

Meer informatie