Volgens een bericht van IKNL heeft de tweede coronagolf in het najaar van 2020 vooralsnog niet geleid tot een daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses in Nederland: in oktober tot en met december 2020 was het aantal nieuwe kankerdiagnoses zelfs iets hoger dan in voorgaande jaren. Deze verhoging komt waarschijnlijk doordat een deel van de diagnoses, die tijdens de eerste golf in het voorjaar van 2020 niet zijn gesteld, later dit jaar met enige vertraging alsnog zijn gesteld. De achterstand in het aantal diagnoses in het voorjaar is daarmee ten dele ingehaald.

Voor de diagnoses borst- en darmkanker die bij bevolkingsonderzoeken worden gesteld, is (nog) geen inhaaleffect zichtbaar. Deze bevolkingsonderzoeken zijn pas vanaf de zomer weer opgestart.

Voor meer informatie