Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hiermee wordt in de hele Europese Unie de privacywetgeving gelijk getrokken. De AVG heeft ook gevolgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Om hierover duidelijkheid te bieden heeft de CCMO een overzicht gepubliceerd met vragen en antwoorden over de AVG in relatie tot medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Privacy proefpersonen

In het overzicht met vragen en antwoorden aandacht voor zaken als: Moeten proefpersonen opnieuw toestemming geven voor hun deelname aan onderzoek? of Op welke manier moeten proefpersonen worden geïnformeerd over hun nieuwe privacyrechten?

DCRF Voorbereiding op de AVG

De Werkgroep PIF van DCRF is bezig met het aanpassen van de PIF aan de eisen van de AVG. De CCMO werkt in overleg met de Werkgroep PIF aan een aangepaste versie van de PIF en heeft ook de meeste recente draftversie hiervan op haar website geplaatst.

Meer informatie