In 2016 kregen ruim 108.400 Nederlanders de diagnose kanker. Dat zijn 2.500 patiënten meer dan in 2015. Dit blijkt uit voorlopige cijfers uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), die IKNL jaarlijks bekend maakt ter gelegenheid van Wereldkankerdag.

Huidkanker komt meest voor

Net als in 2014 is huidkanker de meest voorkomende soort: 15.836 exclusief basaalcelcarcinoom, waarvan 8.174 mannen en 7.662 vrouwen.

Op de tweede plaats (2015 nog eerste) komt darmkanker (15.427, waarvan 8.807 mannen en 6.620 vrouwen), gevolgd door borstkanker (14.511 vrouwen en 129 mannen), longkanker (12.168, waarvan 6803 mannen en 5365 vrouwen) en prostaatkanker (11.064). (Bron: IKNL)

Verschil incidentie

De verschillen in incidentie (het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid, per aantal van de bevolking) tussen de soorten kanker zijn groot. Bij de meeste soorten kanker is sprake van een gestage groei.

Bij sommige soorten (bijvoorbeeld darmkanker sinds 2014) kan dat onder meer komen doordat ze eerder ontdekt worden dan enkele jaren geleden, bijvoorbeeld door het bevolkingsonderzoek. Maar bij andere, zoals huidkanker, is er een daadwerkelijke stijging in het vóórkomen van de aandoening.

Een stijging kan volgens IKNL ook worden verklaard door verschillen in registratie. Interpretatie van de cijfers is daarom van belang.

Meer informatie