Het Zorginstituut meldt dat de genexpressietest Oncotype wordt opgenomen in het basispakket. De test is bedoeld voor vrouwen met borstkanker in een vroeg stadium, om te bepalen of behandeling met chemotherapie zinvol is. De patiënt kan op basis van de testuitslag samen met de arts afwegen om geen chemotherapie in te zetten en daarmee de bekende en ingrijpende bijwerkingen te voorkomen. 

Genexpressietest

Genexpressietests als Oncotype voorspellen het risico op uitzaaiingen en overlijden van mensen met kanker. Ze worden gebruikt bij vrouwen met veelvoorkomende ER-positieve of HER2-negatieve borstkanker in een vroeg stadium. Het gaat om vrouwen bij wie de kanker nog niet is uitgezaaid. 

Het Zorginstituut concludeert dat Oncotype meerwaarde heeft voor vrouwen boven de 50 met een vroeg stadium van borstkanker, die ER-positief of HER2-negatief zijn, geen uitzaaiingen hebben in de okselklier (N0) én die volgens de richtlijn op basis van de tumorkenmerken in aanmerking komen voor een genexpressietest.

Meer informatie