Ziekenhuizen worden niet meer op kosten gejaagd door mee te doen met de kwaliteitsregistraties van de Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), aldus een bericht in Zorgvisie van 15 februari 2018.

Geen kosten voor analyseren data

Zorgvisie meldt in een bericht dat het invoeren en analyseren van de data niets kost. Rob Tollenaar, voorzitter DICA bevestigt in dit artikel dat dit geldt voor alle registraties van DICA. Dat wil zeggen inclusief enkele indicatoren van de Inspectie. De eerder ontstane discussie hierover is daarmee van de baan.

Wel voor koppeling data

Maar, als ziekenhuizen koppelingen willen tussen bestanden om de data gemakkelijk over te kunnen zetten van het ene naar het andere systeem, moeten de ziekenhuizen dit zelf betalen. Een koppeling vergt een apart softwareprogramma dat een ICT-bedrijf daarvoor moet schrijven. Zorgverzekeraars vinden dat onderdeel van de ICT van het ziekenhuis en dit zit dus niet in de bekostiging van DICA.

Ziekenhuizen vonden kosten te hoog

Vorig jaar meldden ziekenhuizen dat zij de kosten voor deelname aan kwaliteitsregistraties van DICA te hoog vinden. Dat geldt vooral voor de grote algemene ziekenhuizen, die deelnemen aan meerdere van de 21 kwaliteitsregistraties van DICA. De rekening kan oplopen tot tienduizenden euro’s.

Om DICA te kunnen continueren is in 2017 een akkoord gesloten met zorgverzekeraars over de bekostiging’. Daarnaast zet DICA zich in om de registratielast te verminderen door beperking van de datasets en zoveel mogelijk gegevens automatisch via het EPD te laten lopen.

Integrale verbetering kwaliteit

DICA draagt over de hele linie bij aan een integrale verbetering van de kwaliteit en een afname van de praktijkvariatie. Zo nam het aantal preoperatieve bestralingen bij endeldarmkankeroperaties af, terwijl de resultaten wel hetzelfde bleven.

Meer informatie