Geen duidelijke relatie tussen volume en kwaliteit

20 december 2012 – SONCOS en IKNL signaleerden al dat de discussie over concentratie zich niet moet beperken tot de volumediscussie, ook omdat het verband tussen volume en belangrijke uitkomsten van zorg niet altijd even helder en eenduidig is. Daarom is het belangrijk dat naast eisen aan volumes ook kwalitatieve voorwaarden worden gesteld aan de ‘infrastructuur’ waarbinnen oncologische zorg plaatsvindt. (Bron: IKNL)

Aanleidingen voor concentratie van zorg

Vrijwel gelijktijding met de SONCOS-normering en de studie van het IKNL naar de verwachte normeringseffecten, verscheen het rapport van het iBMG, IQ healthcare en het NIVEL ‘De relatie tussen volume en kwaliteit van zorg; Concentratie maakt de kwaliteit nauwelijks beter‘.

Voor het wetenschappelijk onderzoek naar de relatie volume‐kwaliteit hebben de onderzoekers gebruik gemaakt van vier grote internationale overzichtsstudies (p.15-16). Daarin is gekeken naar de volgende oncologische behandelingen:   

 • Alvleesklierkankerverwijdering
 • Slokdarmkankerverwijdering
 • Slokdarmkankerbehandeling
 • Darmkankerbehandeling
 • Darmkanker niet gespecificeerd
 • Darmkankerverwijdering
 • Blaaskankerverwijdering
 • Mammachirugie
 • Prostaatverwijdering
 • Rectumverwijdering
 • Maagkankerverwijdering
 • Leverkankerverwijdering
 • Longkankerverwijdering
 • Longkankerbehandeling

Onderzoekers concluderen dat van alle onderzochte aandoeningen en behandelingen er voor vijf eenduidig bewijs is gevonden voor een relatie tussen volume en kwaliteit, namelijk: electieve chirurgie van een verwijding van de buikslagader (AAA‐operatie), operatieve verwijdering bij alvleesklierkanker, operatieve verwijdering bij slokdarmkanker, hartchirurgie bij kinderen en HIV/AIDS. Deze ingrepen of behandelingen worden gezien als risicovol en complex. Voor andere aandoeningen waren de bevindingen niet eenduidig. 

De echte aanleiding voor bijna alle concentraties van liesbreukoperaties, verloskunde, gewichtsverminderende chirurgie zoals maagbandoperaties, borstkankerzorg en de behandeling van hemofilie lag op professioneel en organisatorisch vlak, stellen de onderzoekers. Om de concentratie te legitimeren werden juist de voordelen voor de patiënt benadrukt. Maar deze blijken niet altijd te worden waargemaakt. De uitkomsten voor patiënten bleken niet beter veel slechter, maar zeker ook niet beter. Aantoonbare verbeteringen in het behandelresultaat, vonden de onderzoekers doorgaans niet. Wel zijn er nadelen zoals een grotere afstand tot het ziekenhuis, behandeling op verschillende locaties en minder keuzevrijheid. (Bron:  Zorgvisie)
 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee