Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer dat er geen preventief bevolkingsonderzoek longkanker ingevoerd zal worden.

Belemmeringen bevolkingsonderzoek longkanker

In zijn brief van 8 juli 2020 over preventie longkanker is staatssecretaris Blokhuis ingegaan op de resultaten van een onderzoek van het Erasmus MC waaruit zou blijken dat screening op longkanker bij rokers en ex-rokers nuttig kan zijn. Hoewel de uitkomsten inderdaad veelbelovend zijn, kent het uitbreiden van een dergelijk onderzoek tot een landelijk bevolkingsonderzoek belemmeringen in de uitvoering. Zo is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat de doelgroep goed kan worden afgebakend aldus de staatssecretaris.

Bij de NELSON-studie konden mensen meedoen die zelf aangaven een bepaalde hoeveelheid sigaretten per dag te roken of te hebben gerookt gedurende bijvoorbeeld 10 jaar. Het is lastig te bepalen wat te doen als mensen ook wel minder sigaretten hebben gerookt, of gedurende een jaar tijdelijk niet rookten.

Geen bevolkingsonderzoek, wel anti-rook campagne

Voor de huidige bevolkingsonderzoeken naar kanker worden mensen uit leeftijdscategorieën uitgenodigd. Bij longkanker zouden mensen uitgenodigd worden op basis van informatie die mensen zelf opgeven. Deze zelfopgave kan niet gecontroleerd worden terwijl de criteria ook niet goed afgebakend kunnen worden. Omdat deze belemmeringen voorlopig niet weggenomen kunnen worden, ligt invoering van een bevolkingsonderzoek longkanker niet voor de hand. Het ministerie zet vooral in op het ontmoedigen van roken als belangrijkste oorzaak van longkanker.

Meer informatie