De Gezondheidsraad adviseert om geen landelijk bevolkingsonderzoek naar huidkanker in te stellen, maar vooral in te zetten op voorlichting en gedragsverandering. Er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs dat een dergelijk bevolkingsonderzoek zinvol is. Dat schrijft de raad aan de minister van VWS.

Voorwaarde voor het instellen van een bevolkingsonderzoek is dat het nut ervan vaststaat en dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Dat is bij huidkanker niet het geval, constateert de raad. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat een dergelijk programma zinvol is. De toegevoegde waarde van een bevolkingsonderzoek is naar verwachting klein, omdat veel gevallen al in een vroeg stadium worden opgespoord en er weinig mensen aan overlijden.

Preventie

Gedrag kan het risico op huidkanker aanzienlijk verkleinen (niet langdurig in de zon, huid bedekken, smeren met hoge beschermingsfactor). De Stuurgroep Huidkankerzorg Nederland en het RIVM werken aan intensievere voorlichting. De Gezondheidsraad onderschrijft het belang van gedragsverandering en voorlichting.

Meer informatie