Verzekeraars onderzoeken of voormalige borstkankerpatiënten gemakkelijker een verzekering kunnen afsluiten. Jonge mensen die genezen zijn van kanker houden nu nog levenslang problemen met het afsluiten van een levensverzekering. Ze worden afgewezen of moeten fors hogere premies betalen. Het onderwerp werd toegelicht in het tv-programma Kassa op 16 mei 2015.

Het Verbond van Verzekeraars benadrukt in een statement dat verzekeraars zich inspannen om zoveel mogelijk mensen te kunnen verzekeren. De verzekerbaarheid is de laatste jaren dankzij medische vooruitgang volgens het Verbond ook verbeterd, zoals voor HIV-patiënten. Het Verbond overlegt met artsen en patiëntenorganisaties om de verzekerbaarheid verder te vergroten, ook voor mensen die door kanker zijn getroffen.

Onderzoek ex-borstkankerpatiënten

Zo hebben de Nederlandse levensverzekeraars onlangs het initiatief genomen voor onderzoek om met gebruik van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) een nieuw risicomodel te ontwikkelen. Dit geldt in eerste instantie specifiek voor ex-borstkankerpatiënten, omdat van die groep alle benodigde gegevens voorhanden zijn. 

Laurence Maas van Levenmetkanker vindt ruimere acceptatie door verzekeraars hard nodig. De groep Nederlanders die kanker hebben (gehad) wordt steeds groter, omdat steeds meer mensen van kanker genezen. (Bron Skipr). 

Meldpunt Levenmetkanker

Al jaren zet Levenmetkanker zich in om de verzekerbaarheid van ex-kankerpatiënten te vergroten. 
Verzekeraars zouden ex-kankerpatiënten, die soms al jaren genezen zijn verklaard, blijven bestempelen als risicovol. Met als gevolg dat zij erg moeilijk of zelfs onmogelijk een verzekering kunnen afsluiten. Mocht dit wel lukken, dan betalen zij vaak een veel hogere premie dan anderen. Levenmetkanker pleit er daarom voor dat mensen die vijf jaar of langer genezen zijn van kanker te behandelen als ieder ander. Daarnaast zou de premie voortaan moeten worden bepaald op basis van actuele statistieken. 

Levenmetkanker heeft een meldpunt geopend voor ex-kankerpatiënten wanneer een verzekering wordt geweigerd of zij teveel premie moeten betalen. Daarnaast is de Overlijdensrisico Op Maat ontwikkeld. Met deze route kunnen ook mensen die kanker hebben gehad, een goede overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Meer informatie