De vijf regionale screeningsorganisaties naar kanker, vormen vanaf 1 september 2020 één bestuurlijk gefuseerde organisatie: Bevolkingsonderzoek Nederland.

“Met deze bestuurlijke fusie zetten we een belangrijke eerste stap op weg naar een landelijke organisatie. Met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht verhogen we onze bestuurlijke slagkracht, dat uiteindelijk ten goede komt aan de dienstverlening aan cliënten. Ook kunnen we zo onze positie als aantrekkelijk werkgever verstevigen,” aldus Ginel van Weering, voorzitter van de Raad van Bestuur van deze nieuwe organisatie ook per 1 september a.s.

In Nederland worden drie bevolkingsonderzoeken naar kanker uitgevoerd:

Deze bevolkingsonderzoeken zijn onderdeel van het Nationaal Programma Bevolkingsonderzoeken van het Ministerie van VWS. Het RIVM is verantwoordelijk voor de regie en subsidieverlening.

Vijf regionale organisaties

De uitvoering wordt tot aan de juridische fusie verzorgd door de vijf regionale screeningsorganisaties, in samenwerking met RIVM en VWS en verschillende andere ketenpartners, zoals huisartsen, ziekenhuizen en laboratoria.

Bij de screeningsorganisaties werken ongeveer 900 medewerkers om jaarlijks meer dan 3 miljoen onderzoeken naar (voorstadia van) kanker te doen. De jaaromzet is ongeveer €125 miljoen.

Meer informatie