20 januari 2015

Sinds 2011 hebben het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht de ambitie uitgesproken om samen te werken aan de verdere verbetering van diagnostiek en behandeling van mensen met kanker. Deze ambitie is ongewijzigd. Het bestuurlijk model om met ingang van 1 januari 2015 een Joint Venture te realiseren om op 1 januari 2017 een organisatie op twee locaties te hebben, is door technische kwesties niet haalbaar gebleken.

Doel samenwerking blijft 

Desalniettemin blijft voor beide organisaties het doel, op termijn een fusie of andere vorm van samenwerking tussen de divisie oncologie van het UMC Utrecht en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, dezelfde, aldus een gezamenlijke reactie van beide ziekenhuizen.

Investering

Diverse medisch specialismen werken al samen. Het UMC Utrecht heeft alle oncologische zorg inmiddels samengebracht in één organisatieonderdeel. Er is €3 mln geïnvesteerd in de periode 2011 tot heden om de samenwerking vorm te geven. Hoe in de tussentijd de samenwerking tussen het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht juridisch vorm wordt gegeven, wordt de komende periode besproken.

Meer informatie