Forse stijging overleving kankerpatiënten

8 april 2013 – Voor bjina alle soorten kanker stegen de overlevingskansen de afgelopen decennia. Van alle kankerpatiënten geneest nu ongeveer 61%, een stijging van 4% (over 2006 – 2010) ten opzichte van 2001-2005. De overlevingskansen van patiënten met lymfklierkanker stegen zelfs met 9% en van nierkanker met 7%. Bij de meeste vormen van kanker was de stijging in overleving 2-4%, aldus recente gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie.

Overlevingskansen variëren

De overlevingskansen variëren sterk. Patiënten met borst-, prostaat- of huidkanker hebben goede overlevingskansen (hoger dan 85%), maar het percentage longkankerpatiënten dat vijf jaar na de diagnose nog in leven is, bedraagt 16% en bij alvleesklierkanker is dat maar 6%. Deze verschillen komen vooral, doordat de laatste vormen van kanker vaak pas in een laat stadium worden ontdekt waardoor behandeling niet meer mogelijk is. Ook is er variatie in agressiviteit en behandelmogelijkheden van de verschillende  aandoeningen. Investeringen in onderzoek en kwaliteitsverbeteringen lijken  resultaat te hebben.

Aantal patiënten blijft stijgen

Niet alleen de kansen om kanker te overleven nemen toe, ook het aantal mensen dat kanker krijgt, stijgt. In 2011 kregen 100.600 mensen kanker, ongeveer 4% meer dan in 2010 (96.500). Huidkanker komt het meeste voor met 14.400 gevallen in 2011, gevolgd door kanker van de borst (14.100), darm (13.300), long (11.700) en prostaat (11.400). Vooral het aantal gevallen van huidkanker was in 2011 veel hoger dan in 2010 (+12%). Het percentage patiënten dat vijf jaar na de diagnose kanker nog in leven is, varieert per soort kanker en periode van diagnose.

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee