Philips gaat samenwerken met Illumina op het gebied van analyse en interpretatie van genetische data bij kankeronderzoek in de Verenigde Staten, zo meldt Philips.

Precisiegeneeskunde oncologie

De samenwerking richt zich op de integratie van Illumina’s sequentiebepalingssystemen voor grootschalige analyses van genetische variatie en de werking van genen met het Philips IntelliSpace Genomics-platform voor klinische informatica. Philips en Illumina willen zich ook richten op klinisch onderzoek in samenwerking met Amerikaanse zorginstellingen die programma’s voor precisiegeneeskunde binnen de oncologie willen ontwikkelen.

DNA-sequentiebepalingen

Het profileren van tumoren met genomicagegevens is essentieel voor complexe kankergevallen. Hiervoor worden steeds vaker geavanceerde DNA-sequentiebepalingstechnieken toegepast (d.w.z. het snel profileren van grote delen van het genoom om mutaties te lokaliseren). Maar, het blijft lastig om methodes te ontwikkelen waarmee de bevindingen van genoomonderzoek snel en nauwkeurig kunnen worden geïnterpreteerd binnen de context van de specifieke aandoening van een patiënt. Hoewel de tumoren van kankerpatiënten honderden genvarianten kunnen vertonen, is het mogelijk dat slechts een gering aantal van deze mutaties verantwoordelijk is voor de specifieke kankervorm van een individuele patiënt, of praktische gevolgen heeft voor de behandeling. De medische voorgeschiedenis van de patiënt, uitslagen van relevante laboratoriumonderzoeken en informatie over de kankervorm zijn allemaal noodzakelijk voor een goede interpretatie van de genomicagegevens.

Oplossing interpretatie genomicagegevens

Philips en Illumina werken aan de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor het registreren, analyseren, annoteren en interpreteren van genomicagegevens bij kanker. De gegevens zullen worden geregistreerd door het BaseSpace® Sequence Hub-platform van Illumina en worden verwerkt met behulp van de Philips IntelliSpace Genomics-oplossing voor oncologische toepassingen. De IntelliSpace Genomics-oplossing combineert gegevens uit meerdere bronnen (waaronder radiologie, immuunhistochemie, digitale pathologie, medische dossiers en laboratoriumonderzoeken) en biedt alle relevante informatie aan in één geïntegreerd dashboardoverzicht. Dit systeem ondersteunt onderzoekers bij het efficiënter ontwikkelen van inzichten.

Gepersonaliseerde zorg

“Genomicagegevens zijn uiterst waardevol voor het bieden van gepersonaliseerde zorg, vooral bij de behandeling van kankerpatiënten,” aldus Jeroen Tas, CEO Connected Care & Health Informatics van Philips. “Tot nu toe beschikten voornamelijk academische medische centra over de benodigde faciliteiten om genomicagegevens te gebruiken voor het stellen van nauwkeurige kankerdiagnoses en het bieden van effectievere behandelingen. Via dit samenwerkingsverband willen we deze waardevolle informatie ontsluiten voor een veel bredere groep van laboratoria en zorgverleners. Dit zal hen helpen om genomicaprojecten sneller uit te voeren, zodat ze diensten op het gebied van precisiegeneeskunde kunnen aanbieden die leiden tot betere resultaten voor hun patiënten.”

Meer informatie