Op 18 januari 2017, tijdens het World Economic Forum in Davos, lanceerde Sanofi samen met 21 farmaceutische bedrijven, de Wereldbank en de Union for International Cancer Control (UICC) het Access Accelerated Initiative (AAI). AAI is een nieuwe coalitie om de impact van niet-overdraagbare ziekten (NCD) zoals kanker, in lage- en middeninkomens landen aan te pakken.

Niet-besmettelijke ziekten

In de afgelopen decennia vormden niet-besmettelijke ziekten een steeds grotere bedreiging voor de volksgezondheid. Geschat wordt dat niet- overdraagbare ziekten, zoals kanker, hart- en vaatziekten, chronische longziekten, diabetes en psychische stoornissen verantwoordelijk zijn voor 36 miljoen doden per jaar. Volgens de World Health Organization (WHO) vindt bijna driekwart van de NCD-gerelateerde sterfgevallen in lage- en midden-inkomens landen plaats, waar de toegang tot de gezondheidszorg beperkt is.

Start Access Accelerated Initiative

Met de lancering van de Access Accelerated Initiative (AAI), zetten de betrokken bedrijven samen hun middelen en kennis in voor de verwezenlijking van een van MVO-doelen van de Verenigde Naties. Namelijk om voortijdige sterfgevallen door niet-overdraagbare ziekten met een derde te verminderen in 2030.

Uitwerking AAI

Als partner van AAI zal Sanofi met 21 farmaceutische partners, de Wereldbank en de UICC samenwerken op het gebied van:

  • Delen van best practices uit eigen projecten
  • Ontwerpen en opzetten van gerichte proefprojecten, die te zijner tijd opgeschaald kunnen worden
  • Bepalen wat werkt en wat niet, zodat betrokkenen de belemmeringen voor eerstelijnszorg voor NCD-patiënten kunnen wegnemen
  • Opbouwen van samenwerking gericht op speciale aandoeningen, te beginnen met de ontwikkeling van effectieve, duurzame modellen voor kankerzorg in een aantal pilot-steden.

Access to Medicines programma Sanofi

De deelname van Sanofi aan AAI is geworteld in haar langdurige inspanningen om ervoor te zorgen dat passende en innovatieve behandelingen toegankelijk zijn voor iedereen die ze nodig heeft, onder meer via haar eigen Access to Medicines programma’s. Sanofi werkt al 15 jaar samen op het gebied van infectieziekten en 10 jaar op het gebied van geestelijke gezondheidszorg met overheden, gezondheidsautoriteiten en lokale gemeenschappen om de toegang tot gezondheidszorg in een aantal van de armste landen te verbeteren.

Betere toegang tot zorg

De inzet van Sanofi om de toegang tot zorg te verbeteren omvat meerdere pijlers, waaronder:

My Child Matters

Het programma My Child Matters van Sanofi Espoir bestaat sinds 2006. Onderdeel van het programma is het bestrijden van kinderkanker in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en het bieden van gelijke toegang tot zorg en behandeling voor alle kinderen wereldwijd.

Samen met partners heeft My Child Matters al 45 projecten in 33 landen kunnen ondersteunen. Meer dan 40 000 kinderen kregen hierdoor behandeling en 10 000 zorgprofessionals werden opgeleid. De lopende projecten concentreren zich rond vier grote pijlers:

  • Decentralisatie van behandelingen om ze dichterbij huis te geven
  • Snelle herkenning van symptomen van kanker
  • Palliatieve zorg om de kwaliteit van leven te verbeteren voor kinderen met kanker
  • Registratie van kinderkanker om regionale ontwikkelingen vast te kunnen leggen

Meer informatie