Op de website demedischspecialist.nl van Federatie Medisch Specialisten FMS is een overzichtspagina opgenomen met actuele ontwikkelingen en richtlijnen naar aanleiding van de coronacrisis.

Richtlijnen

Op deze pagina is een overzicht opgenomen van richtlijnen, handreikingen en leidraden voor zorgprofessionals te gebruiken bij de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Ook is er ruimte voor blogs en nieuws.

Webinars

De Federatie en de wetenschappelijke verenigingen organiseren webinars voor medisch specialisten voor het delen van kennis en ervaringen over de bestrijding van de COVID-19 epidemie. Via de website kunnen specialisten zich voor geplande webinars aanmelden en alle webinars terugkijken. Zo was er 23 maart een webinar: situatie op de SEH- en verpleegafdelingen en in de oncologie.

Meer informatie