Verschillen in genetische profielen van patiënten kunnen een oorzaak zijn voor verschillen tussen patiënten in effectiviteit en bijwerkingen van een geneesmiddel. Ongeveer 95% van de patiënten in Nederland heeft ten minste één afwijking in het panel van genen waarvoor op dit moment al een geneesmiddeladvies beschikbaar is.

Geno-/fenotype geneesmiddelencombinaties in kaart

Sinds 2005 heeft de werkgroep farmacogenetica van het Geneesmiddel Informatie Centrum voor een tweehonderdtal geno-/fenotype geneesmiddelencombinaties adviezen opgesteld behorend bij een zestigtal geneesmiddelen, waaronder oncolytica. In de tabellen op farmacogenetica.nl kunt u de beschikbare informatie raadplegen.

Farmacogenetica speelt een rol bij de beoordeling van bijna 15% van de nieuwe geneesmiddelen. Op basis van het farmacogenetisch profiel is daar een dosisaanpassing of andere medicatie noodzakelijk.

Vergoeding test niet vanzelfsprekend

Voor 80 geneesmiddelen geeft de KNMP een doseringsadvies op basis van het genotype. 27 daarvan worden ook regelmatig voorgeschreven in de eerste lijn. Vergoeding van farmacogenetische testen in de eerste lijn is niet altijd duidelijk geregeld, aldus Huisarts en genetica.

Kosten kunnen verschillen per enzym en per lab en uiteenlopen van zo’n 55 tot 210 euro per bepaling (enzym). Kosten bij onderzoek van meerdere enzymen tegelijk (zoals bijv. bij een farmacogenetisch paspoort) kunnen daarmee een paar honderd euro bedragen.

De kosten van het farmacogenetisch onderzoek dat uitgevoerd is nadat ernstige bijwerkingen of onverwachte ineffectiviteit is vastgesteld, worden in principe vergoed. Dit is echter afhankelijk van de verzekeraar en gaat af van het eigen risico. Zorgverzekeraars lijken te wachten op aanvullend wetenschappelijk bewijs, voordat farmacogenetisch onderzoek binnen screening op grotere schaal kan worden vergoed.

Meer informatie