Farmaceutische kwaliteitsindicatoren

29 februari 2012

29 februari 2012

Ook in de farmaceutische sector wordt hard gewerkt aan het inzichtelijk en transparant maken van de kwaliteit van de geleverde zorg. Alle hiervoor relevante partijen in de farmaceutische sector hebben voor dit doel de handen ineengeslagen in het project Zichtbare Zorg Farmacie.

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie (KNMP), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) (apotheekhoudende huisartsen), de Nederlandse Vereniging van Poliklinische Farmacie (NVPF), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de IGZ en Optima Farma hebben sinds 2008 gezamenlijk gewerkt aan de totstandkoming van indicatorensets farmacie. De farmaceutische zorg draait om goed gebruik van geneesmiddelen. Het doel van het project is om kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen, te implementeren en te borgen die kwaliteitsinformatie oplevert voor alle betrokkenen.

Drie sets farmaceutische kwaliteitsindicatoren

De onderwerpen van het kwaliteitkader zijn vertaald naar drie sets kwaliteitsindicatoren voor de drie grootste apotheekvormen: openbare apotheken, apotheekhoudende huisartsen en ziekenhuisapotheken. Waar nodig zijn er voor iedere apotheekvorm eigen indicatoren ontwikkeld. Waar mogelijk zijn dezelfde indicatoren gebruikt. De sets overlappen elkaar dus gedeeltelijk.

Deze indicatorensets zijn recent vastgesteld. Betrokken partijen gaan vanaf 2012 met deze indicatorensets werken. Met gegevens over de kwaliteit van de prestaties in de farmaceutische zorg worden zowel zorgverzekeraars als patiënten in staat gesteld om tot een adequate keuze te komen.

Meer informatie

NL.CAB.12.02.01
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee