Farmaceuten gaan samenwerken met Nederlandse oncologen om nieuwe, experimentele kankermedicijnen sneller bij patiënten te kunnen testen. In ruil houden de artsen bij hoe patiënten op de geneesmiddelen reageren, informatie die voor de industrie van commercieel belang kan zijn.

Twee grote farmaceuten stellen alvast vijf geneesmiddelen beschikbaar. Met zes bedrijven wordt nog onderhandeld, zo meldt de Volkskrant. Nederlandse oncologen lopen met deze samenwerking voorop. Ze trekken op met de Amerikaanse vereniging van oncologen (ASCO), die met eenzelfde initiatief is gestart. Canadese oncologen willen zich ook aansluiten.

Verbreding onderzoek

Met deze aanpak zoeken oncologen een oplossing voor de snel groeiende toestroom van nieuwe kankergeneesmiddelen. De geneesmiddelen die worden meegenomen in het onderzoek, pakken elk een specifieke dna-fout aan in tumorcellen. Zo’n fout kan zich overal in het lichaam voordoen, maar de nieuwe middelen zijn alleen getest en geregistreerd bij de vormen van kanker waar die dna-fout het meest voorkomt. Voor andere kankerpatiënten, met diezelfde dna-fout in hun tumorcellen maar elders in het lichaam, zijn de medicijnen vaak niet beschikbaar, terwijl ze er misschien wel baat bij hebben.

Internationale samenwerking

Voor elke kankervorm is een aparte registratieprocedure vereist.  Met de vrijgifte van de nieuwe geneesmiddelen kunnen oncologen in internationaal verband uitzoeken of de medicatie ook bij niet-geregistreerde kankertypen effectief is. Als dat zo is, kunnen farmabedrijven alsnog besluiten tot onderzoek en registratie. Aan het onderzoek werken twaalf ziekenhuizen mee, die zijn aangesloten bij het CPCT, het Centrum voor Persoonlijke Kankerbehandeling.  De gegevens die de oncologen internationaal gaan bijhouden, kunnen zowel nuttig onderzoek versnellen als nodeloze studies voorkomen.

Meer informatie