Zorg voor mensen in de laatste levensfase kan bestaan uit palliatieve zorg maar ook uit mogelijk vermijdbare overbehandeling. 34% van de mensen met kanker wordt mogelijk overbehandeld in de maand voor hun overlijden, aldus Vektis die hierover een factsheet publiceerde.

Er zijn weinig landelijke cijfers over palliatieve zorg en zorg in de laatste levensfase. Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg in de laatste levensfase voor mensen met kanker, hebben Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Vektis samen gekeken naar de landelijke inzet van palliatieve zorg en naar mogelijke overbehandeling in de laatste maand van het leven van mensen met kanker.

Mogelijk overbehandeld

Uit dit onderzoek blijkt dat deze groep patiënten relatief laat palliatieve zorg ontvangt. Maar ook dat een significant deel van de mensen met kanker mogelijk overbehandeld wordt in hun laatste levensmaand. In een factsheet zet Vektis een aantal uitkomsten op een rij.

39% van patiënten palliatieve zorg

In Nederland kreeg 39% van de mensen met kanker palliatieve zorg. Dit percentage varieert per provincie. Dit kan te maken hebben met onder andere de leeftijdsopbouw van een provincie en het zorglandschap.

Palliatieve zorg start als genezing of herstel niet meer mogelijk is. Bijvoorbeeld wanneer de zorgverlener verwacht dat de patiënt in de komende 12 maanden komt te overlijden. Vektis bracht in kaart hoeveel patiënten palliatieve zorg ontvingen.

  • 39% van de patiënten met kanker ontvingen palliatieve zorg tussen 1 en 12 maanden voor overlijden.
  • 20% van hen ontving dit tussen 3 en 12 maanden voor overlijden
  • 19% tussen 1 en 3 maanden voor overlijden.

Vermijdbare overbehandeling

Mogelijk vermijdbare overbehandeling is overmatige of onnodig belastende behandelingen in de laatste levensfase die mogelijk niet meer gewenst zijn. 34% van de mensen met kanker werd mogelijk overbehandeld in de laatste maand voor hun overlijden.

Meer informatie