Drie oncologische professionals hebben namens IKNL het diagnostisch proces geëvalueerd van het Prostaatcentrum zuidwest Nederland. Het centrum is een samenwerking tussen het Franciscus Gasthuis & Vlietland en Erasmus Medisch Centrum. Het Prostaatcentrum streeft naar een snelle, efficiënte en multidisciplinaire benadering van diagnostiek en behandeling van prostaatkanker.

Verdere verbetering diagnostisch proces

De evaluatie omvatte gesprekken met alle zorgprofessionals die bij het diagnostisch proces zijn betrokken. Met als resultaat een verslag met sterke punten en verbeterpunten om het zorgproces nog beter te verankeren tussen de samenwerkingspartners.

“Het bezoek van IKNL heeft direct bijgedragen aan de verdere verbetering van ons diagnostische proces. Het was voor ons een gelegenheid om opnieuw kritisch en samen met deskundigen naar onze processen en  organisatie te kijken. We zijn blij met de vele positieve punten die aan het licht kwamen. Het is goed je te realiseren dat we het op vele fronten erg goed doen en dat er tegelijk ook nog wat te verbeteren valt.”, aldus het team van Prostaatcentrum zuidwest Nederland. (Bron: IKNL)

ProstaatPartners

Het Prostaatcentrum zuidwest Nederland maakt onderdeel uit van ProstaatPartners. ProstpaatPartners is een samenwerkingsverband van een aantal gespecialiseerde, multidisciplinaire prostaatkankercentra in Nederland. Namelijk: Amphia, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Instituut Verbeeten, LUMC, Sint Fransiscus Vlietland Groep en Erasmus MC. In deze prostaatcentra werken multidisciplinaire teams van urologen, radiotherapeut-oncologen, internist-oncologen en oncologie verpleegkundigen samen met diagnostische afdelingen (zoals radiologie, pathologie, laboratorium en nucleaire geneeskunde). Allen zijn expert op het gebied van de prostaat en prostaatkanker.

Meer informatie