Op maandag 24 mei 2021 lanceert de European Cancer Patient Coalition (ECPC) de campagne over Merkelcelcarcinoom (MCC). Met deze campagne wil de Europese patiëntenorganisatie de aandacht vestigen op deze zeldzame, maar extreem agressieve vorm van huidkanker om mensen meer bewust te maken van de risico’s.

Van deze huidkanker is bekend dat deze een kans van 25-40% heeft op terugkeer en verspreiding (metastasering) binnen twee tot drie jaar na de eerste diagnose. Bovendien is het mogelijk om het risico op het ontwikkelen van MCC te verkleinen door preventieve maatregelen te nemen. Zoals het vermijden van langdurige blootstelling van de huid aan UV-straling door zonlicht.

Voorlichting in tien talen

Onderdeel van de campagne is tekst en uitleg over Merkelcelcarcinoom in verschillende talen, waaronder Nederlands en hoe de kanker te herkennen is.

Merkelcelcarcinoom

Merkelcelcarcinoom is een zeer agressieve vorm van huidkanker die meestal voorkomt in de vorm van een huidkleurig, of blauw- of paarsrood knobbeltje. Meestal verschijnt het op de huid van het gezicht, het hoofd, de nek, en minder vaak op armen en benen.

De incidentie van merkelcelcarcinoom varieert naargelang de regio. Volgens de RARECARE-databank kende Europa tussen 1995 en 2002 een incidentie van 0,13 gevallen per 100.000 inwoners. De incidentie van Merkercelcarcinoom is verdrievoudigd tussen 1986 en 2001. Het komt ongeveer veertig keer minder vaak voor dan de betrekkelijk zeldzame, maar meer bekende tumor melanoom.

Ook in ons land vertoont de incidentie van Merkelcelcarcinoom al decennia een continu oplopende lijn. Sinds 1993 is sprake van meer dan een verdrievoudiging, zo blijkt uit een publicatie van Sanne Uitentuis (Amsterdam UMC) in de Journal of the American Academy of Dermatology. (Bron: IKNL)

Eerdere campagnes EPCP

In voorgaande jaren heeft de ECPC een brochure ontwikkeld met informatie over preventie, risicofactoren en behandeling van Merkelcelcarcinoom verspreid in diverse landen. In 2020 lanceerde ECPC de eerste bewustmakingscampagne over MCC op sociale media om de aandacht van een breder publiek op deze zeer zeldzame en agressieve ziekte te vestigen. De campagne was zowel gericht op de algemene bevolking als op patiënten. Ook in 2021 is het een campagne via sociale media.

Meer informatie