Het Europese Medicijnagentschap (EMA) en het Heads of Medicines Agencies (HMA) hebben hun prioriteiten voor regelgeving rond medicijnen vastgelegd in een gezamenlijk strategiedocument 2020 – 2025.

Publieke consultatie

Dit gezamenlijke concept kan tot 4 september 2020 ingezien en becommentarieerd worden. In de strategie worden de volgende aandachtspunten benoemd:

  • Beschikbaarheid en toegankelijkheid van geneesmiddelen
  • Data analyse, tools en digitale transformatie
  • Innovatie
  • Antibioticaresistentie en andere opkomende bedreigingen voor volksgezondheid
  • Uitdagingen op gebied van bevoorradingsketen
  • Duurzaamheid van netwerk en operationele uitmuntendheid

De definitieve strategie dient als leidraad voor werkplannen van het EMA en nationale medicijnautoriteiten, zoals het CBG.

Meer informatie