10 juni 2014

 
Begin juni heeft de Europese Commissie een expertgroep voor de bestrijding van kanker benoemd. Deze groep van deskundigen zal op verzoek van de Commissie helpen met het opstellen van beleidsdocumenten, richtlijnen en aanbevelingen voor de bestrijding van kanker. Ook zal de groep ondersteunen bij het verzamelen van gegevens over kankeronderzoek, kwaliteitsborging en de preventie van kanker.

De leden van de groep van deskundigen wordt samengesteld met vertegenwoordigers van Europese patiëntenorganisaties, organisaties die zich inzetten voor preventie van kanker, beroeps- of wetenschappelijke verenigingen en een vertegenwoordiger van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek.

EU in de strijd tegen kanker

De oprichting van de expertgroep is een van de vele acties van de EU in de gezamenlijke strijd tegen kanker.

10 feiten over acties van de EU in de strijd tegen kanker:

  1. De EU zet zich al 29 jaar in voor de strijd tegen kanker (sinds 1985)
  2. In 1987 bracht de Europese Commissie top kankerexperts bijeen voor de ontwikkeling van de ‘European Code against Cancer’
  3. De Commissie coördineert de EU activiteiten in de bestrijding van de risicofactoren van kanker
  4. De EU introduceert "The European partnership for action against cancer" (EPAAC), met het doel om in 2020 het aantal kankergevallen met 15% te verminderen
  5. In navolging van het EU-advies worden in Europa bevolkingsonderzoeken uitgerold op het gebied van borst-, darm- en baarmoederhalskanker
  6. Op het gebied van borstkankerzorg wordt belangrijke vooruitgang geboekt
  7. De EU investeert meer dan €200 miljoen per jaar in kankeronderzoek
  8. Door het publiek-private partnerschap IMI stuurt de EU aan op het versnellen van innovaties in de strijd tegen kanker
  9. De Commissie harmoniseert en verbetert de EU-brede informatie over kanker
  10. Vooral patiënten met zeldzame vormen van kanker profiteren van de toegevoegde waarde die de EU biedt.

Meer informatie