Longkanker is de belangrijkste oorzaak van sterfte aan kanker. In Nederland worden de meeste nieuwe diagnoses voor longkanker gesteld. Het sterftecijfer in ons land is – na Polen – het hoogste van Europa. (Bron: nieuwsbericht VIG)

Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek over longkankerbeleid in elf  Europese landen van The Economist. Het is volgens de onderzoekers zorgelijk dat de cijfers niet verbeteren: tussen 2012 en 2018 liet het aantal nieuwe diagnoses voor longkanker een verdere stijging zien, van 1,8 miljoen tot 2 miljoen.

Vijfjaars overleving

De vijfjaars overlevingskans voor longkanker ligt in Westerse landen slechts op 15% door:

  • Late diagnosestelling – hoe eerder longkanker wordt ontdekt, hoe beter de prognoses
  • Slechte toegang tot behandeling
  • Combinatie van stigma over de ziekte en fatalisme.

Nederlandse artsen zijn volgens het onderzoek wel snel in het stellen van de juiste diagnose, in vergelijking met andere landen.

Motie Tweede Kamer

In juni 2019 nam de Tweede Kamer een motie aan van Fleur Agema (PVV) en Simon Geleijnse (50PLUS) waarin zij de regering verzochten te onderzoeken waarom Nederland achterblijft in de overlevingskansen bij longkanker, met speciale aandacht voor de toegankelijkheid van kankergeneesmiddelen voor patiënten.

In Nederland overleden in 2016 ruim 10.000 mensen aan de gevolgen van longkanker. Van de elf landen die deelnamen aan de studie, scoorde alleen Polen slechter.

Bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek (gedownload van CBS StatLine in juli 2018)

Als wordt gekeken naar het aantal nieuwe diagnoses per jaar, dan eindigt Nederland helemaal onderaan: in 2017 kregen 44 op de 100.000 Nederlanders de diagnose longkanker. In Zweden ligt dit cijfer twee keer zo laag.

Bron: NKR, cijfers gedownload op 5 februari 2019

Roken belangrijke oorzaak longkanker

In juni werden sterftecijfers van Eurostat gerapporteerd waarin Nederland werd genoemd als een van de landen in Europa met de hoogste longkankersterfte. Met name onder vrouwen. Longkanker komt bij vrouwen in Nederland vaker voor dan in andere landen, doordat vrouwen hier vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw in grotere getale zijn gaan roken.

Meer informatie