Het centrale thema van de juli-uitgave van de nieuwsbrief van de Europese Commissie is huidkanker. Met bijzondere aandacht voor EPIDERM, een Europees onderzoek naar huidkanker dat al enkele jaren loopt.

EPIDERM

EPIDERM ((Europees preventie-initiatief voor kwaadaardige huidaandoeningen) streeft naar het verwerven en verspreiden van kennis over huidkanker. Die kennis betreft niet alleen het voorkomen van huidkanker en de risicofactoren, maar richt zich ook op behandelingen en ziektekosten. Het doel van het project is om preventie- en risicoreductiestrategieën te ontwikkelen. Daarnaast wil EPIDERM ook de kennis en het bewustzijn over de gevolgen van huidkanker bevorderen bij het algemene publiek, de beleidsmakers en zorgprofessionals.

Strategische relevantie

Momenteel zijn er geen nauwkeurige gegevens over non-melanoma huidkanker (NMSC) op EU-niveau. De incidentie percentages worden waarschijnlijk onderschat. Daarnaast wordt ook de werklast door huidkanker onderschat door gezondheidseconomen. Door de toename van de incidentie van huidkanker is het nodig om effectieve strategieën voor volksgezondheid te ontwikkelen om:

  • Huidkanker op EU-niveau te bestrijden
  • Bij te dragen aan betere preventie
  • Verspreiden van best practices door opleiding en kennisuitwisseling.

Kennis huidkanker verwerven en delen

EPIDERM verwerft en deelt kennis over huidkanker door systematisch gegevens  van dermatologische klinieken en kankerregisters te verzamelen en te analyseren. Het project legt de gegevens vast in databases die de partners in staat stellen de effecten van beleidsinterventies te bestuderen om huidkanker te verminderen.

Best practices

Het project zal bijdragen aan meer kennis over huidkanker in de EU en de preventie verbeteren door de ontwikkeling van effectievere benaderingen. Ook zal EPIDERM huidonderzoekstraining voor artsen bevorderen evenals de uitwisseling van best practices voor de behandeling van huidkanker.

Huidkanker meest gediagnosticeerd in 2016

De vijf meest voorkomende kankervormen in Nederland vormen samen bijna 64% van alle nieuwe gevallen, met huidkanker aan top:

  1. Huidkanker (exclusief basaalcelcarcinoom): 15.800
  2. Dikkedarmkanker: 15.400
  3. Borstkanker: 14.500
  4. Longkanker: 12.200
  5. Prostaatkanker: 11.100

Meer informatie