Mensen die kanker krijgen hebben niet overal in Europa een gelijke kans op genezing of overleving. De Europese Unie (EU) wil daarom een Europees netwerk opzetten van centra die kankerzorg bieden op basis van de meest recente inzichten en richtlijnen en ook zelf wetenschappelijk onderzoek doen. Dergelijke centra zijn op dit moment nog ongelijk verspreid over Europa. Dit blijkt uit onderzoek van het EUHealthSupport Consortium, geleid door het Nivel, dat onderzoek doet in het kader van de Horizon Europe Missie tegen Kanker.

Gelijke toegang zorg

Een onafhankelijke commissie van internationale experts (Cancer Mission Board) bepleit het opzetten van een Europees netwerk van centra die kankerzorg van hoge kwaliteit bieden op basis van de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek, zodat alle inwoners van de EU gelijke toegang hebben tot de beste kankerzorg.

In het EUHealthSupport Consortium werkt het Nivel samen met Europese partnerinstituten aan het ondersteunen van de Europese Commissie op verschillende beleidsterreinen. Een van de activiteiten is het ondersteunen van de EU Missie tegen Kanker. 

Meer informatie