De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) heeft een brochure gemaakt met informatie over de European Clinical Trial Regulation (ECTR) gemaakt. Hierin staat overzichtelijk weergegeven wat de nieuwe EU wetgeving voor klinisch onderzoek met geneesmiddelen inhoudt.

Belangstellenden kunnen de brochure downloaden via de site van DCRF.

Wat is de ECTR?

ECTR staat voor European Clinical Trial Regulation, Europese wetgeving die het klinisch onderzoek met geneesmiddelen in de Europese Unie (EU) – en dus ook in Nederland – regelt.

De ECTR heeft tot doel:

  • Vereenvoudigen en versnellen van klinisch onderzoek met geneesmiddelen binnen de EU, zodat nieuwe behandelmogelijkheden eerder beschikbaar komen.
  • EU aantrekkelijk houden voor opdrachtgevers van klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Meer informatie