Het Joint Research Centre (JRC) heeft het European Cancer Information System (ECIS) gelanceerd, zo meldt IKNL. ECIS is het resultaat van jarenlange inspanningen om gegevens van alle kankerregistraties in Europa te integreren.

ECIS gegevens

In ECIS zijn gegevens van circa 150 Europese kankerregistraties samengebracht uit 25 EU-lidstaten en 7 niet-EU-landen. In deze databank zijn de gegevens van 34,5 miljoen casussen anoniem opgeslagen, exclusief gevallen van huidkanker, maar inclusief melanomen.

De data explorer van ECIS biedt een nieuwe manier om gegevens over de incidentie van kanker, mortaliteit en overleving te presenteren. De site geeft ook schattingen voor de incidentie van dit jaar (2018) op basis van data afkomstig van vijf continenten en overlevingscijfers per tumorlocatie en per land.

ECIS wordt jaarlijks bijgehouden, zodat actuele vergelijkingen mogelijk zijn tussen de kankerlast per land en alle landen in Europa.

Registraties verbeteren zorg

Kankerregistraties vervullen een belangrijke rol bij het verbeteren van de kankerzorg en het sturen van processen binnen de zorg en besluitvorming op het gebied van beleid in Europa.

De ECIS-databank biedt nog geen volledige dekking van alle gevallen van kanker in heel Europa. In diverse Europese landen bestaat namelijk nog geen landelijke dekking van kankerregistraties. Nederland heeft wél een volledige dekking.

Meer informatie