Een nieuw rapport van het Zweedse Instituut voor de Health Economics (IHE), Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe, constateert dat de behandelingen van kanker beter zijn, meer Europeanen dan ooit overleven kanker. Maar, er is wel grote ongelijkheid in de toegang tot innovatieve kankergeneesmiddelen, zelfs bij landen met een vergelijkbaar BNP.

In het rapport Comparator report on patient access to cancer medicines in Europe, 2016 vergelijkt IHE vergelijkt de kanker situatie in 28 EU landen plus Noorwegen en Zwitserland. Het rapport gebruikt een eerdere vergelijkende studie uit 2005 als nulmeting en biedt daardoor een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van kanker in Europa in de afgelopen twee decennia.

Globale resultaten

Volgens de Europese koepelorganisatie voor de farmaceutische industrie, EPFIA zijn opmerkelijke resultaten uit het onderzoek:

  • Toename overlevingskansen in alle Europese landen, waarbij de gemiddelde 5-jaars overleving is gegroeid tot 54%
  • Hoewel de incidentie van kanker blijft stijgen in Europa – met ongeveer 30% in 2012 vergeleken met 1995 – neemt de mortaliteit met slechts 11% toe, wat wijst op verbeterde therapieën
  • Ondanks een toenemend aantal mensen die worden gediagnosticeerd met kanker, zijn de uitgaven voor kankerzorg min of meer stabiel gebleven (op iets meer dan 6% van de uitgaven voor gezondheidszorg).

Kanker wordt chronische ziekte

Door de vooruitgang in wetenschap en behandelresultaten transformeert kanker van een acute naar een chronische ziekte en neemt het aantal overlevenden van kanker toe. Door de betere kankerbehandeling kunnen mensen vaak weer aan het werk en spelen ze een actieve rol in de samenleving.

Minder bijwerkingen van de behandeling van kanker hebben bijgedragen aan een verschuiving van intramurale naar ambulante en thuiszorg, waardoor de kosten van de gezondheidszorg stabiliseren.

Stijging kankerdiagnoses 30 procent

Het IHE-rapport toont dat het aantal mensen gediagnosticeerd met kanker blijft toenemen in Europa, een stijging met 30 procent tussen 1995 en 2012 als gevolg van een groeiende en vergrijzende bevolking. Ondanks deze groei en een verhoogde uitgaven voor geneesmiddelen tegen kanker zijn de totale uitgaven voor kankerzorg stabiel gebleven op ongeveer zes procent van de totale uitgaven in de gezondheidszorg, grotendeels te wijten aan een verschuiving naar poliklinische zorg.

Verschil toegang bij vergelijkbare landen

Het rapport concludeert ook dat er een groot verschil in de toegang tot geneesmiddelen, in het bijzonder tussen rijkere en armere landen, maar ook tussen landen met vergelijkbare koopkracht. Dit probleem vereist samenwerking tussen beleidsmakers, betalers, regelgevers, HTA instanties en fabrikanten. Lokale oplossingen lijken het meest haalbaar is om het risico en beloning van nieuwe behandelingsmogelijkheden tussen betalers en producenten in evenwicht te brengen.

Nils Wilking, Senior Strategisch Adviseur en één van de auteur van het IHE-rapport zegt hierover: “Een van de problemen die we hebben geconstateerd bij het opstellen van het rapport is dat de toegang van patiënten tot nieuwe medicijnen tegen kanker ongelijk is in Europa, zelfs tussen landen met vergelijkbare BNP.”

Uitdagingen volgens EFPIA

Ondanks de goede vooruitgang blijven er uitdagingen als het gaat om de behandeling van kanker die volgens EFPIA aandacht vragen:

Nog steeds is kanker de grootste oorzaak van overlijden en invaliditeit in Europa. Kanker is een complexe ziekte. Dat betekent dat artsen toegang moeten hebben tot zoveel mogelijk behandelingsmogelijkheden, zodat zij de behandeling zoveel mogelijk kunnen afstemmen op individuele behoeften van hun patiënten. Bovendien wordt in het rapport opgemerkt op de toegang tot kankerbehandelingen niet gelijk is in heel Europa. Patiënten in sommige landen worden geconfronteerd met lange wachttijden, voordat zij kunnen profiteren van nieuwe medicijnen tegen kanker.

Samenwerken voor oplossingen

EFPIA vindt het belangrijk dat alle belanghebbenden, van beleidsmakers tot industrie samenwerken om problemen rond nieuwe oncologische behandelingen te minimaliseren.

Richard Bergström, directeur-generaal van EFPIA: “Nieuwe kankermedicijnen vormen een kans voor zorgsystemen om de overleving, de kwaliteit van leven en de kwaliteit van de zorg te verbeteren voor kankerpatiënten. De industrie erkent dat er uitdagingen zijn die moeten worden aangepakt. Nieuwe benaderingen zijn dringend nodig om ervoor te zorgen dat patiënten in heel Europa profiteren van de vooruitgang in de oncologische zorg. EFPIA is vastbesloten samen te werken met de belanghebbenden in heel Europa om dit te bereiken. ”

Overleg in EU en deelstaten

Als onderdeel van haar inzet voor het ondersteunen van verbeteringen in de zorg aan kankerpatiënten organiseerden leden van EFPIA een pan-Europese conferentie met beleidsmakers, patiëntenverenigingen en clinici in Brussel in juni jl.. Deze bijeenkomst was de eerste van een reeks gesprekken in heel Europa. Met als doel het stimuleren van nieuwe manier van denken over de beste manier om innovatieve kankerzorg te realiseren.

Meer informatie