11 februari 2014 

Nederland neemt actief deel aan een groot EU project voor veilige medicatie voor kinderen. Veel geneesmiddelen die aan kinderen worden voorgeschreven, zijn niet goed onderzocht voor deze leeftijdsgroep. Vaak ontbreekt daardoor informatie over de juiste dosering en de beste manier van toedienen. 

1.000 wetenschappers wereldwijd

Deze langdurige problemen met mogelijks zelfs gezondheidsrisico’s vragen om een internationale aanpaak van de EU in de vorm van het EU-project GRIP (Global Research in Paediatrics). Sinds 2011 is het GRIP netwerk van kinderartsen aan de slag om een veiliger gebruik van geneesmiddelen bij kinderen te verbeteren. Samen met onderzoeksinstellingen in Azie, Europa en de Verenigde Staten. Aan het project werken meer dan 1.000 wetenschappers mee. 

Om informatie te verzamelen is een infrastructuur opgezet in de vorm van een matrix over het veilig gebruik van medicijnen bij kinderen. Deze matrix koppelt bestaande databanken van zorginstellingen in Europa en de VS om de aanwezigheid van ziekten bij kinderen en de effecten van gebruikte geneesmiddelen (waaronder vaccins) te beoordelen. 

Internationaal platform

"We hebben een internationaal platform voor geneesmiddelen voor kinderen ontwikeld. Dit stelt ons in staat om kennis te delen en professionals op te leiden voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en de ondersteuning van klinische studies over de hele wereld," vertelt Carlo Giaquinto, coördinator van het GRiP netwerk. "Ons uiteindelijke doel is om de beschikbare kennis en de bestaande onderzoekscapaciteit beter te gebruiken. Wij richten ons vooral op de behoeften van pasgeboren baby’s," voegt hij eraan toe.

Er is meer onderzoek nodig in dit gebied en door het GRiP project wordt een internationaal erkend trainingsprogramma ontwikkeld om het aantal opgeleide pediatrische klinische farmacologen en wetenschappers te verhogen.

Klinische studies bij kinderen

Het team onderzoekt ook nieuwe procedures en methoden voor klinische studies bij kinderen met het oog op het overbruggen van belangrijke lacunes die momenteel bestaan ​​in de kindergeneeskunde.

"De matrix infrastructuur en de opleidingen die worden ontwikkeld door het GRiP team zijn essentiële instrumenten voor het verbeteren van het veilige gebruik van geneesmiddelen bij kinderen. Het project brengt een uitzonderlijke groep van hoog gekwalificeerde wetenschappers en organisaties bijeen die actief zijn in de EU en de VS op het gebied van onderzoek naar geneesmiddelen voor kinderen," zegt Carlo Giaquinto.

Ondersteunen EU wetgeving

De verwachting is dat het werk van het GRiP team nieuwe pediatrische wetgeving in de EU en de VS zal ondersteunen, die bedrijven verplicht om de impact van nieuwe geneesmiddelen op kinderen te testen.

Project details:

  • Deelnemers: Italië (Coördinator), Frankrijk, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Japan, Zwitserland, Polen, Verenigde Staten, Finland en Canada
  • Totale kosten: € 12 677 872
  • EU-bijdrage: € 9 999 999
  • Looptijd: januari 2011 tot december 2015
     

Meer informatie