25 februari 2014

Gemiddeld een op de drie mannen en een op de vier vrouwen in de EU zullen tijdens de eerste 75 jaar van hun leven door kanker worden getroffen. Kanker is, na hartziekten, de belangrijkste doodsoorzaak in de Europese Unie. De ziekte eist jaarlijks meer dan anderhalf miljoen mensenlevens en verandert de toekomst van nog eens 2,5 miljoen patiënten. Met de vergrijzing van de bevolking zal het aantal slachtoffers verder stijgen.

Centraal EU-beleid

Kanker staat sinds 1985 centraal in het EU-beleid. Destijds zijn de Commissie en de 12 toenmalige lidstaten van start gegaan met het programma Europa tegen kanker en de eerste Europese code tegen kanker. De code wordt momenteel bijgewerkt op grond van de meest recente wetenschappelijke bevindingen. Het doel is een gezonde levensstijl en vroegtijdige screening voor alle burgers.

Door het stimuleren van onderzoek en samenwerking is het mogelijk om efficiënte behandelingen te ontwikkelen voor de behandeling van kankerpatiënten in de hele EU. Door betere voorlichting te geven over kankerpreventie wil de EU het aantal nieuwe gevallen van kanker tegen 2020 met 15 % verminderen.

De belangrijkste resultaten van het Europees partnerschap voor kankerbestrijding zijn vastgelegd in een uitgebreide publicatie

Gezamenlijke actie 2014 – 2017

Kankerbestrijding blijft op de EU-agenda. Er komt een nieuwe gezamenlijke  actie 2014-2017 voor de ontwikkeling van een Europese gids voor kwaliteitsverbetering in de kankerbestrijding.

Meer informatie