31 juli 2014

De door de Europese Unie voorgestelde algemene verordening voor gegevensbescherming kan kankeronderzoek onmogelijk maken en betekent bovendien een aanzienlijke lastenverzwaring voor zowel artsen als kankerpatiënten. Hiervoor waarschuwen toonaangevende oncologen.

De geplande formulering van de verordening bepaalt ‘expliciete en specifieke toestemming’ van de patiënt. Dit betekent dat de onderzoekers bij elk onderzoek dat wordt ingepland patiënten moeten benaderen met de vraag of ze hun gegevens of weefselmonsters voor onderzoeksdoeleinden mogen raadplegen, aldus de European Society for Medical Oncologie (ESMO).

Hoop gericht op wetenschappelijke vooruitgang

Patiënten die een levensbedreigende aandoening hebben zoals kanker hopen op wetenschappelijke vooruitgang, aldus Kathy Oliver, voorzitter van de International Brain Tumor Alliance. En wetenschappelijke vooruitgang vraagt toegang tot een wijde range van patiëntengegevens wereldwijd, zelfs van patiënten die al zijn overleden en dus niet langer toestemming kunnen geven voor onderzoek dat in de toekomst levens zou kunnen redden. 

Eenmalig toestemming

Dit betekent het einde van veel onderzoeksinspanningen aldus de ESMO, die pleit voor een verordening waarin eenmalig toestemming voor onderzoek wordt gevraagd en wel zo’n manier dat patiënten zich ervan bewust zijn van wat hun toestemming inhoudt. Bovendien moet  de verordening de nodige voorzorgsmaatregelen omvatten, zodat patiënten hun toestemming altijd kunnen intrekken.

Balans recht op  privacy en gezondheid

"Ons voorstel zorgt voor de juiste balans tussen het recht op privacy en het recht op gezondheid. Het is een machtiging waardoor patiënten ervoor kunnen kiezen om hun gegevens en weefsels te doneren voor onderzoek met als uiteindelijk doel het vinden van behandelingen," volgens ESMO president Rolf Stahl.

Onderzoek vrijstellen

Ook andere groepen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over het voorstel van de EU, met inbegrip van Cancer Research UK, die ervoor pleit om terug te keren naar het principe van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie – namelijk om wetenschappelijk onderzoek vrij te stellen van de verordening. Het vrijstellen van onderzoekers van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens zou een logische stap zijn, want het bevestigt regels die al jaren gelden voor onderzoek.

Meer informatie