Een onderzoeksteam van IKNL is in 2018 gestart met het eQuiPe-project. Dit project brengt ervaringen en behoeften van patiënten en hun naasten in kaart om tot aanbevelingen te komen ter verbetering van de palliatieve zorg.

35 ziekenhuizen

Ter voorbereiding van eQuiPe is een kwalitatieve studie uitgevoerd. Daarna is een vervolgstudie gestart: een landelijke prospectieve observationele cohortstudie, waarbij patiënten en naasten worden gevolgd met vragenlijsten. Inmiddels loopt deze  studie in ruim 35 ziekenhuizen.

Persoonlijk betrokken

Patiënten en naasten vonden het belangrijk dat:

  • Zorgverleners zich persoonlijk betrokken voelen en compassie tonen;
  • De organisatie van zorg transparant is en aansluit op hun behoeften;
  • Er aandacht is voor behoefte aan psychosociale ondersteuning.

Communicatie

Voor goede zorg beschikken zorgverleners over goede communicatievaardigheden. Zij nemen de tijd om de unieke ervaringen, behoeften, voorkeuren en verwachtingen van patiënten en naasten te exploreren.

Meer informatie