Epoetines niet vervroegd overgeheveld

22 oktober 2012 – De minister heeft op verzoek van de Tweede Kamer onderzocht of epoëtines vervroegd overgeheveld kunnen worden uit het GVS naar het ziekenkader per 1 januari 2013. Zij heeft echter besloten de epoëtines niet vervroegd over te hevelen naar het ziekenhuiskader. Wel is zij al in overleg met veldpartijen om overheveling per 1 januari 2014 mogelijk te maken.

De overwegingen om van vervroegde overheveling af te zien, zijn de volgende:

 • De epoëtines voldoen niet aan de criteria voor het vaststellen van een add-on, omdat de kosten per patiënt per jaar onder de € 10.000,- liggen.
  Ze zullen dus bekostigd moeten worden uit de prijzen van de DBC-zorgproducten waar ze bij toegepast worden.
   
 • Een deel van deze toepassingen valt onder het vrije segment. De kosten voor het gebruik van epoëtines kunnen voor deze toepassingen uitonderhandeld worden in de prijzen van de DBC-zorgproducten.
  Een ander gedeelte, waar het toepassingen betreft voor kinderen, valt onder het gereguleerde segment. Voor de zorgproducten onder het gereguleerde segment stelt de NZa maximumtarieven vast.
   
 • Als deze middelen overgeheveld zouden worden, zouden de tarieven gecorrigeerd moeten worden voor het gebruik van deze middelen. Tarieven in het gereguleerde segment moeten voor een gemiddelde zorgaanbieder kostendekkend zijn. Om dat te garanderen, zal het gebruik van de middelen voor alle verschillende DBC-zorgproducten (voor het vaste segment gaat het dan vermoedelijk om tientallen zorgproducten) redelijk nauwkeurig ingeschat moeten zijn.
  Momenteel vindt geen registratie plaats bij welke toepassingen de middelen worden gebruikt en in welke doseringen. De benodigde informatie is dus niet direct voorhanden. 

Om een realistische inschatting te kunnen maken hoe de tarieven moeten worden aangepast, is meer voorbereidingstijd nodig. Daarom heeft de minister besloten de epoëtines niet per 2013 over te hevelen.

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee