Om de impact van de coronamaatregelen op het uitvoeren van klinisch onderzoek te inventariseren, heeft het Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) in april onderzoek gedaan.

Beperkte inclusie nieuwe patiënten

Uit de resultaten blijkt dat de maatregelen vooral gevolgen hadden voor de voortgang van het klinisch onderzoek. De respondenten geven aan dat ongeveer 40% van de studies on hold is gezet en 40% in aangepaste vorm is doorgegaan.

Bijna 80% van de respondenten gaf aan dat het niet meer mogelijk was om nieuwe patiënten te includeren.

Een ander knelpunt dat respondenten noemen, is de beperking van de rol van de monitor. Deze kan door de maatregelen de onderzoeksgegevens op de locatie, niet meer controleren. Het op afstand controleren van de patiëntgegevens blijkt te stuiten op belemmeringen door privacyregels.

Financiële gevolgen

Een derde van de respondenten gaf aan te verwachten dat hun organisatie in financiële problemen zal komen. Onder meer door de kosten voor speciaal aangesteld onderzoekspersoneel, die doorlopen zonder dat er inkomsten tegenover staan. Hetzelfde geldt voor CRO’s aldus DCRF.

Meer informatie