Engelse Cancer Drug Fund verlengd tot 2016

7 oktober 2013

7 oktober 2013

Het Engelse Fonds voor oncolytica wordt verlengd tot 2016. De Rarer Cancers Foundation, die al lange tijd campagne voerde voor behoud van het fonds, verwacht dat meer dan 33.000 patiënten in de komende twee jaar zullen profiteren van de verlening.

Apart fonds voor innovatieve geneesmiddelen

Sinds de oprichting van het Cancer Drug Fund (CDF) in april 2011 hebben 21.000 patiënten in Engeland oncolytica kunnen gebruiken die ze anders niet gekregen hadden omdat deze oncolytica waren afgewezen door de NHS. Dankzij het CDF hebben oncologen de mogelijkheid om te behandelen met 35 nieuwe geneesmiddelen en indicatie-uitbreidingen. Het Cancer Drug Fund had een looptijd van drie jaar en dreigde in maart 2014 af te lopen.

HTA nog niet klaar voor de toekomst

De Vereniging van de Britse Farmaceutische Industrie ( ABPI ) noemde het "goed nieuws" voor de patiënten, want zij houden de kans om te profiteren van innovatieve nieuwe geneesmiddelen tegen kanker, die zij anders niet zouden hebben ontvangen. Tegelijkertijd wees de ABPI erop dat het fonds een indicatie is voor de uitdagingen die er bestaan om de huidige Health Technology Assessment (HTA) methodes geschikt te maken voor de beoordeling van nieuwe oncolytica s en andere gespecialiseerde geneesmiddelen.

Vergoeding dure geneesmiddelen in Nederland

In Nederland speelt een soortgelijke discussie als in Engeland over vergoeding van dure geneesmiddelen uit het basispakket. Minister Schippers van VWS heeft begin oktober besloten dat patiënten de geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry ook na 2013 vergoed blijven vanuit het basispakket. Deze geneesmiddelen zullen niet vanuit een apart fonds worden betaald, zoals het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) de minister vorig jaar adviseerde

Ook oncolytica die tijdelijk tot het verzekerde pakket zijn toegelaten krijgen in toenemende mate te maken met heroverwegingen van het vergoedingsbesluit, op basis van kosteneffectiviteit. CVZ heeft in augustus aangegeven het patiëntenbelang eerder mee te willen nemen in haar adviezen.        

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee