De EMA (European Medicines Agency ) publiceerde een overzicht van 84 nieuwe geneesmiddelen die de autoriteit in 2018 heeft goedgekeurd voor registratie.

Nieuwe geneesmiddelen zijn essentieel voor de volksgezondheid, omdat ze de behandeling van ziekten zoals kanker, kunnen verbeteren. In 2018 heeft het EMA 84 geneesmiddelen geregistreerd. Hiervan hadden 42 behandelingen een nieuwe werkzame stof, die nog nooit eerder in de EU is toegelaten. Veel van deze geneesmiddelen betekenen een significante verbetering in hun therapeutische gebieden; ze omvatten geneesmiddelen voor kinderen, voor zeldzame ziekten en geavanceerde therapieën.

Nieuwe behandelingen kanker

Tot de nieuwe geneesmiddelen behoren ook behandelingen voor kanker. Zo zijn vorig jaar de eerste twee CAR-T therapieën toegelaten, zo meldt de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen op haar site. Dat zijn behandelingen waarbij de T-cellen zodanig worden gemodificeerd dat zij kankercellen kunnen aanvallen. CAR-T geeft nieuwe behandelopties voor patiënten waarvoor patiënten voorheen niets meer konden doen.

Over EMA

Het Europees Geneesmiddelen Agentschap speelt een centrale rol op het gebied van de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen die op de Europese markt worden toegelaten. Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid van die geneesmiddelen staan daarbij voorop. Daarnaast bewaakt het EMA de veiligheid van geneesmiddelen die al op de markt zijn en treedt het op bij risico’s voor de volksgezondheid. Het EMA speelt bovendien een grote rol bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen de EU.

Meer informatie