11 augustus 2015

Op 26 augustus 2015 verdedigt Marlies van Lent haar proefschrift ‘Studies van geneesmiddelfabrikanten niet van lagere kwaliteit dan onafhankelijk onderzoek‘.

Fabrikanten en onafhankelijke instanties financieren regelmatig studies naar werkzaamheid en veiligheid van geneesmiddelen. Medisch ethische toetsingscommissies (METC’s) beoordelen de studieprotocollen vooraf, openbare trialregisters bevatten informatie over studiekarakteristieken tijdens de studie en medische tijdschriften publiceren resultaten na afloop. De financieringsbron en de richting van de resultaten kunnen invloed hebben op kritische elementen van een studie.

Samenvatting onderzoek

Van Lent onderzocht de correspondentie van METC’s, gegevens uit trialregisters en artikelen over geneesmiddelenstudies met commentaren van externe reviewers.

  • Alle studies bleken vaker positieve dan negatieve resultaten te rapporteren, ongeacht de sponsor.
  • METC’s en reviewers van artikelen hadden vaker commentaar op de methodologie en statistische onderbouwing van niet-industrie studies dan van industrie-gesponsord onderzoek.
  • Discrepanties tussen informatie in trialregisters en de uiteindelijke publicatie kwamen bij industrie-gesponsorde studies minder vaak voor.

Van Lent concludeert dat er nog veel verbeterd kan worden in de kwaliteit en transparantie van geneesmiddelenstudies, ongeacht de sponsoring. De algemene opvatting dat financiering door farmaceutische bedrijven kan leiden tot ernstige tekortkomingen kon niet worden bevestigd.

Marlies van Lent

Marlies van Lent voerde de studie uit op de afdeling Farmacologie-Toxicologie en het Clinical Research Center Nijmegen van het Radboudumc, binnen het onderzoeksinstituut RIHS. Momenteel is zij werkzaam als onderzoekscoördinator binnen het Hemofilie Behandelcentrum van het Radboudumc.

Meer informatie