Effect beroepsnormering op contractering 2013

20 december 2012 – Hoewel ziekenhuizen een jaar de tijd hebben om te voldoen aan de nieuwe multidisciplinaire normering van SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking), kan het rapport de contractering van oncologische zorg al voor 2013 beïnvloeden. 

Gevolgen normering voor contractering oncologische zorg 

In het artikel ‘Kankerdeskundigen stellen normen op’ (Medisch Contact, 14 december 2012) stelt Koos van der Hoeven, internist-oncoloog en voorzitter van SONCOS: "Het is niet denkbeeldig dat zorgverzekeraars al eerder rekening gaan houden met de normen bij contractering. Dat er gevraagd wordt: hoe zijn jullie van plan hier volgend jaar aan te voldoen?" Michel Wouters, chirurg, vult daarop aan : "Een voortvloeisel uit dit rapport is dat er een patiëntenstroom op gang komt van het ene naar het andere ziekenhuis. Dan moet dat andere ziekenhuis wel de mogelijkheid krijgen om die patiënten op te vangen. En dat betekent een verschuiving van budget."

Naast de selectieve inkoop door de zorgverzekeraars zal er voor de contractering van oncologische zorg in 2013 en 2014 dus ook een belangrijke sturing uitgaan van de SONCOS normering.  

Rol van de overheid bij concentratie van zorg

Hoogleraar en borstkankerchirurg Emiel Rutgers gaf op 11 december jl. in Nieuwsuur aan dat hij ziet dat door de verschillende belangen het patiëntenbelang soms uit het oog wordt verloren. Hij constateert dat de concentratie van de borstkankerzorg zoals in de landen om ons heen gebeurt, in ons land moeizaam van de grond komt. "De minister heeft hier een rol in, dit is een overheidstaak. Ik vind dat de zorg voor kankerpatiënten niet aan het veld en aan privé-ondernemingen moet worden overgelaten, het is een voorziening van ons allemaal en daar moeten we ons veilig bij voelen."

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) reageerde hierop "Het is niet wenselijk wanneer de minister hier bemoeienis in krijgt. De minister heeft de taak om, middels de IGZ, toe te zien op verantwoorde zorg. Naast volumenormen, worden steeds meer andere criteria door wetenschappelijke verenigingen opgesteld, zoals onderzoeksvoorzieningen, die mede normerend zijn voor het aanbieden van bepaalde zorg. Deze gelden als uitgangspunt voor concentratie. Onderlinge goede afspraken tussen ziekenhuizen zullen dan ook steeds meer gaan ontstaan."
 
Ook zorgverzekeraar CZ gaf aan: "Zorgverzekeraars kunnen heel goed de rol oppakken van regisseur bij concentratie en spreiding. Het is helemaal niet nodig dat de overheid dat doet. Wij hebben een eigen set criteria, ook voor borstkankerzorg. Daar staan wij nog steeds achter. De norm die wetenschappelijke verenigingen stellen, kunnen nooit heel scherp zijn, want deze verenigingen zijn tevens een soort vakbonden en komen op voor de belangen van hun leden."

Kees Punt, hoogleraar medische oncologie en borstkankerzorg in het AMC, geeft desgevraagd aan: "Het heeft sterk de voorkeur dat wij dat als beroepsgroep zelf op orde brengen. We moeten de regie in eigen hand houden, anders trekt de overheid de stekker eruit." Bron: Zorgvisie

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee