13 oktober 2014

In het eerste half jaar na de invoering van het bevolkingsonderzoek darmkanker is bij 763 deelnemers darmkanker gevonden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Erasmus MC en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in opdracht van het RIVM. Hiervoor zijn de gegevens van 190.000 genodigden geanalyseerd.

Bij 7% darmkanker geconstateerd

Het deelnamepercentage aan het bevolkingsonderzoek is 68%. In het eerste half jaar hebben bijna 130.000 mensen deelgenomen aan het bevolkingsonderzoek. Bij 12% van hen bleek er aanleiding te zijn voor vervolgonderzoek, namelijk een intakegesprek en een coloscopie. Van de 11.430 mensen bij wie een coloscopie is gedaan, is bij 763 (7%) mensen darmkanker gevonden en bij 3.832 (34%) mensen gevorderde poliepen. Sommige poliepen kunnen uitgroeien tot darmkanker. Door poliepen te verwijderen, kan darmkanker worden voorkomen. De cijfers komen grotendeels overeen met de prognoses op basis van eerdere onderzoeken.

Hogere deelname dan verwacht

Het RIVM is tevreden over de wijze waarop het bevolkingsonderzoek is ingevoerd. Nu het bevolkingsonderzoek op grote schaal is gestart, blijft het RIVM het verloop nauwkeurig volgen. Vanwege de hogere deelname aan het bevolkingsonderzoek dan verwacht, liepen kort na de start de wachtlijsten voor coloscopieën op. Om de wachtlijsten terug te dringen en overbelasting van reguliere coloscopieën buiten het bevolkingsonderzoek te voorkomen, zijn tijdelijk minder mensen uitgenodigd. Dit leidt ertoe dat een deel van de doelgroep voor 2014 niet dit jaar, maar begin 2015 een uitnodiging voor deelname ontvangen.

Extra coloscopieën

Het bevolkingsonderzoek wordt gefaseerd ingevoerd om de benodigde capaciteit op te bouwen voor het uitvoeren van het vervolgonderzoek. Bij een ongunstige uitslag ontvangt een deelnemer een uitnodiging voor een intakegesprek en een coloscopie in een ziekenhuis of endoscopiecentrum. Prof. Ad Masclee, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL): “De benodigde capaciteit om alle extra coloscopieën voor het bevolkingsonderzoek uit te kunnen voeren, bouwen we in de komende jaren geleidelijk op. Daartoe worden er meer MDL-artsen opgeleid. Dat vergt tijd vooraleer die hun specialistische opleiding hebben afgerond. De komende jaren zullen we naar verwachting elk jaar ruim 70.000 extra coloscopieën uitvoeren. We hebben lang op de invoering van het bevolkingsonderzoek gewacht en veel voorwerk verricht. Als MDL-artsen zijn we blij met een goede start, hoge deelnamegraad onder de bevolking en grote betrokkenheid van onze beroepsgroep. We krijgen door het bevolkingsonderzoek patiënten te zien, die zich anders nog niet met darmklachten bij de huisarts zouden hebben gemeld.”

Meer informatie