Vanaf 1 september 2018 behoort de Physician Assistant (PA) tot één van de negen beroepen die zich in het BIG-register kunnen registreren. Vanaf 15 mei 2018 kunnen zij deze registratie aanvragen.

De wijziging van de Wet BIG betekent dat vanaf 1 september 2018 Physician Assistants:

  • Een wettelijk beschermde beroepstitel hebben;
  • Zelfstandige bevoegdheid hebben voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen;
  • Onder het tuchtrecht vallen.

Per 1 september registratie

Na een week opening van de registratie hebben ca. 220 PA’s een aanvraag voor BIG registratie ingediend. Er zijn nog ca. 1000 afgestudeerde PA’s die moeten volgen. De Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) adviseert om deze aanvraag voor 1 juli a.s. in te dienen. De behandeling kan tot 8 weken in beslag nemen en op 1 september dienen alle PA’s in het BIG register te staan.

Meer informatie