7 november 2014 

Zilveren Kruis Achmea sluit met 9 ziekenhuizen een driejarig contract voor borstkankerzorg of staaroperaties. De voorwaarden hebben de ziekenhuizen zelf opgesteld. Deze ziekenhuizen leveren volgens Achmea aantoonbaar hoge kwaliteit van zorg voor een passende prijs, hebben een duidelijke visie op zorg en ambities om de kwaliteit nog verder te verbeteren. 

Visie om zorg te verbeteren

De zorgverzekeraar wil zorgverleners maximaal stimuleren goede en doelmatige zorg te leveren. Daarom is Achmea gestart met een pilot voor borstkankerzorg en staaroperaties. In een aantal regio’s heeft Achmea ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra gevraagd waarom zij in aanmerking zouden moeten komen voor een meerjarencontract op kwaliteit. Ook zijn met alle zorgverleners gesprekken gevoerd over hun visie en ambities om deze zorg nog verder te verbeteren.

Uit de pilot heeft Zilveren Kruis Achmea voor borstkankerzorg 4 ziekenhuizen geselecteerd als voorkeurszorgaanbieder. Dat betekent dat zij een driejarig contract krijgen aangeboden zonder volumebeperking.

Kwaliteit in plaats van prijs

Met deze nieuwe manier van contracteren wil Achmea in de gesprekken met zorgaanbieders een andere dynamiek realiseren die uitgaat van inkopen op kwaliteit (80%) en minder op prijs (20%). Bovendien stimuleert de zorgverzekeraar daarmee het transparant maken van de kwaliteit. Dit helpt verzekerden bij het maken van een keuze voor een ziekenhuis. 

Meestal ligt het contract voor 95% al vast. Achmea geeft gewoonlijk inkoopspecificaties mee, maar heeft dat nu niet gedaan. Er is een vast plafondbedrag maar geen volumebeperking. Achmea heeft alleen een kader opgesteld. Ziekenhuizen moeten maximaal presteren op het gebied van: 

  • kwaliteit
  • doelmatigheid
  • patientveiligheid
  • zinnige en zuinige zorg
  • patienttevredenheid

Op deze doelstellingen kunnen ziekenhuizen in totaal 100 punten behalen, met een minimum van 69 punten. De indicatoren waarop de ziekenhuizen zich later laten afrekenen konden ze zelf opstellen. Daarbij gaven ziekenhuizen ook aan waar ze kansen en risico’s zagen in de markt. (Bron Zorgvisie.)

Borstkankerzorg

Kwaliteit van borstkankerzorg is lastig te vangen in getallen, terwijl er wél verschillen zijn. In de pilot in de regio Midden-Nederland heeft Zilveren Kruis de ziekenhuizen gevraagd zelf hun kwaliteit inzichtelijk te maken en te onderbouwen waarom hun kwaliteit van zorg nu juist zo goed is. Voor borstkankerzorg hebben 6 ziekenhuizen deelgenomen aan de proef. Voorkeursaanbieders voor het leveren van borstkankerzorg zijn:

  • St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein
  • Alexander Monro ziekenhuis in Bilthoven
  • Diakonessenhuis in Utrecht, Zeist en Doorn
  • Tergooi ziekenhuis in Hilversum

De nieuwe werkwijze is intensief. Achmea verwacht echter dat volume verschuift naar geselecteerde ziekenhuizen. "De doelstelling zinnige en zuinige zorg moet ertoe leiden dat het volume niet ontploft," aldus een woordvoerer van Achmea in Zorgvisie

 

Meer informatie