Op 1 februari 2016 is de Hartwig Medical Foundation gelanceerd, het eerste landelijke ‘DNA data sequencing-centrum’ dat op unieke wijze vooruitgang mogelijk maakt in de effectiviteit van het onderzoek naar en de behandeling van kanker. Het Antoni van Leeuwenhoek is, samen met andere partners, nauw betrokken bij het initiatief.

Een databank voor onderzoek

De behandeling voor kankerpatiënten is nog niet voldoende afgestemd op de specifieke kenmerken van tumoren. Om patronen te kunnen ontdekken tussen alle unieke tumoren en het effect van verschillende behandelingen hebben onderzoekers de genetische en klinische gegevens nodig van zoveel mogelijk patiënten uit Nederland. Hartwig Medical Foundation verzamelt deze gegevens in één databank en maakt deze beschikbaar voor onderzoek.

Betere behandeling in toekomst

Professor Emile Voest, internist-oncoloog en namens het Antoni van Leeuwenhoek lid van de Raad van Toezicht van de Hartwig Medical Foundation: “Door alle medische informatie over individuele kankerpatiënten bijeen te brengen, ontstaat kennis die alle toekomstige patiënten unieke kansen op een betere behandeling biedt.”

Samenwerkingsverband van ziekenhuizen

Het verzamelen van DNA en klinische gegevens gebeurt in samenwerking met ziekenhuizen en kankercentra die verbonden zijn aan het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), een samenwerkingsverband dat zich inzet voor een behandeling op maat voor kankerpatiënten. Artsen van deze aangesloten ziekenhuizen vragen patiënten of zij specifiek voor de databank van Hartwig Medical Foundation een biopt en wat bloed willen afstaan. Dit zijn handelingen die in het normale zorgproces niet worden uitgevoerd, dus dit gebeurt in het verband van klinische studies.

Meer informatie