16 december 2014

De Eerste Kamer zet een streep gezet door het wetsvoorstel dat zorgverzekeraars meer armslag geeft voor selectieve zorginkoop. 38 Senatoren stemden tegen, 33 voor en 4 namen niet deel aan de stemming.

De SP en het CDA hadden al eerder duidelijk gemaakt niets voor het voorstel te voelen, evenals Groen Links. Ook 50Plus, PVV en de Onafhankelijke Senaatsfractie stemden tegen.

De VVD, een deel van de PvdA en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP stemden voor. D66-senator Scholten: "Wij begrijpen de bezwaren maar kiezen voor beheersing van de stijgende zorgkosten." (Bron NOS, 16 december 2014)

Deel PvdA stemt tegen

Drie PvdA-senatoren stemden tegen de aanpassing. Wanneer zij met de rest van de PvdA fractie hadden meegestemd, had het wetsvoorstel waarschijnlijk een krappe meerderheid verkregen.

Een van de PvdA senatoren, Guusje ter Horst zegt om inhoudelijke redenen tegen het wetsvoorstel te hebben gestemd. Ze voelt zich niet verantwoordelijk voor de politieke gevolgen nu het plan is gesneuveld. Volgens haar is de positie van de zorgverzekeraars al heel stevig en heeft die geen extra versterking nodig, zo meldt Skipr.

VWS: beperking vrije artsenkeuze levert geld op

In artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ligt het recht op vrije artsenkeuze verankerd. Minister Schippers wilde dit artikel aanpassen om de zorgverzekeraars meer armslag te geven bij het scherper inkopen van zorg. Aanpassing had zorgverzekeraars in staat moeten stellen om -onder bepaalde condities- te bepalen naar welke specialist of behandelaar verzekerden zouden moet gaan. Dit zou de betaalbaarheid van het zorgstelsel ten goede moeten komen, doordat verzekeraars niet langer behandelingen door niet-gecontracteerde zorgverleners hoeven te betalen. Volgens Schippers levert de aanpassing van artikel 13 circa 1 miljard euro op.

Verzet koepelorganisaties

Tegen de voorgenomen aanpassing van artikel 13 is het afgelopen jaar veel verzet geweest. Eerder keerden vrijwel alle beroepsverenigingen zich tegen het voornemen. Begin december boden zeventig maatschappelijke organisaties een petitie aan, mede ondertekend door ruim 160 duizend bezorgde burgers.

Teleurstelling zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars Nederland is teleurgesteld dat een meerderheid van de Eerste Kamer uiteindelijk niet heeft ingestemd met het voorstel om artikel 13 van de Zorgverzekeringswet aan te passen. Daardoor wordt zorgverzekeraars een belangrijk instrument onthouden om de komende jaren goed te kunnen sturen op de kwaliteit en doelmatigheid van zorg, aldus ZN in een verklaring. Zij hadden over deze aanpassing met de minister en met vertegenwoordigers van patiënten en zorgaanbieders afspraken gemaakt in het kader van de zorgakkoorden. Zij beraden zich op de nu ontstane situatie en de consequenties daarvan voor hun steun aan de zorgakkoorden en de daarin vastgelegde kostenbeheersing.

Meer informatie