Eerste herbeoordeling lijst dure geneesmiddelen

20 juli 2011 – De NZa heeft de eerste herbeoordeling gedaan voor de lijst dure geneesmiddelen. Voor de drie te herbeoordelen geneesmiddelen is geen herbeoordelingsdossier ingeleverd, bovendien blijkt uit voorlopige cijfers dat deze middelen de kostendrempel niet halen. Het gaat om middelen voor leukemie (alemtuzumab), non-Hodgkin lymfoom (ibritumomab-tiuxetan) en neovasculaire of natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (pegaptanib). Daarom worden ze van de lijst dure geneesmiddelen gehaald. Voor patiënten verandert er niets, zij houden gewoon het recht om dit middel voorgeschreven te krijgen van hun arts.

Op de lijst dure geneesmiddelen staan geneesmiddelen die zo duur zijn, dat ziekenhuizen ze lastig uit hun algemene budget kunnen betalen. Ziekenhuizen krijgen daarom bovenop hun normale budget 80% van de kosten van het geneesmiddel vergoed.

De NZa beoordeelt na een advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) ieder geneesmiddel als het vier jaar voorlopig op de lijst heeft gestaan. Hiervoor moet er een dossier worden ingeleverd. Er wordt dan gekeken naar of het middel wel duur genoeg is, therapeutische meerwaarde heeft en of het doelmatig is. Voor drie middelen zijn die vier jaar nu gepasseerd, maar er is geen dossier ingeleverd voor deze middelen. Daarom komen ziekenhuizen niet meer in aanmerking voor extra vergoeding voor deze middelen. Bovendien blijkt uit voorlopige cijfers van de NZa al dat deze middelen de kostendrempel van 2,5 miljoen per jaar niet halen.

Patiënten met leukemie, het non-Hodgkin lymfoom of neovasculaire of natte leeftijdsgebonden maculadegeneratie houden het recht om deze geneesmiddelen voorgeschreven te krijgen. Als deze middelen medisch gezien het beste voor hen zijn, hoort hun arts het middel gewoon voor te schrijven. De enige verandering die er is, is voor de ziekenhuizen. Die krijgen nu geen extra vergoeding meer bovenop hun normale budget voor de middelen alemtuzumab, ibritumomab-tiuxetan en pegaptanib.

Bron: NZa, juli 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee