3 oktober 2014

Op 23 en 24 september 2014 vond de eerste vergadering van de Europese expertgroep voor kankerbestrijding plaats in Milaan.

Deze groep van deskundigen is op 3 juni jl. opgericht door de Europese Commissie om vertegenwoordigers van nationale autoriteiten, patiëntenverenigingen, wetenschappelijke en medische verenigingen gespecialiseerd in kanker, organisaties die werken aan de preventie van kanker en de industrie bijeen te brengen.

Volledige afstemming

EU Commissaris Borg legde het belang van de expertgroep uit. Om kanker effectief te bestrijden is volledige coördinatie tussen de de lidstaten en de relevante belanghebbenden op het gebied van kanker nodig. Op de agenda van deze eerste bijeenkomst stonden onder andere het formuleren van de taken van de expertgroep.

Samenwerking

De Europese Commissie heeft deze expertgroep voor de bestrijding van kanker benoemd om te helpen bij het opstellen van beleidsdocumenten, richtlijnen en aanbevelingen voor de bestrijding van kanker. Ook zal de groep ondersteuning bieden bij het centraal verzamelen van gegevens over kankeronderzoek, kwaliteitsborging en de preventie van kanker.

Meer informatie