Eerste bedrijfsartsen oncologie studeren af

Uitleg

7 maart 2012 – Op 5 maart 2012 studeerden de eerste bedrijfsartsconsulenten oncologie af. Dertien bedrijfsartsen specialiseerden zich in kanker en werk. De meesten van hen zullen als  bedrijfsartsconsulent werken in een oncologisch centrum of een revalidatiecentrum.

Bedrijfsartsen dokter en consulent

De bedrijfsartsen zijn als ‘dokter’ én als ‘consulent’ het aanspreekpunt voor werknemers met kanker en voor hun collega bedrijfsartsen die deze werknemers in de praktijk begeleiden. Zij zijn door de training beter bekend met de verschillende therapeutische mogelijkheden en beperkingen van (ex) kankerpatiënten in relatie tot werk. De bedrijfsartsconsulent  houdt als partner in de ketenzorg spreekuur in een klinische setting. Hij voert regelmatig overleg met de oncoloog en andere specialisten bij een kankercentrum. De consulent adviseert verder de huisarts of oncologische revalidatietherapeut over terugkeer naar werk en de optimale begeleiding van (ex) kankerpatiënten.

Terugkeer naar werk

Terugkeer naar werk of behoud van werk is voor (ex)kankerpatiënten niet altijd gemakkelijk. Vermoeidheid en psychologische factoren spelen hierbij bijvoorbeeld een rol, zowel bij betrokkenen zelf als bij hun collega’s en leidinggevende. Dit betekent dat er bij (ex)kankerpatiënten behoefte bestaat aan ondersteuning. In de meeste kankercentra ontbreekt het echter aan specifieke kennis en menskracht voor deze ondersteuning. Daarin komt nu verandering. Want vanaf 5 maart 2012 geven  de pas afgestudeerde bedrijfsartsconsulenten in diverse ziekenhuizen extra aandacht aan kanker en werk. Patiënten kunnen samen met deze bedrijfsartsconsulent en in goed overleg met hun eigen bedrijfsarts kijken naar wat in hun situatie het beste past.

Subsisie Pink Ribbon

Met subsidie van Pink Ribbon startte NSPOH in samenwerking met de Polikliniek Mens en Arbeid in 2011 met een geaccrediteerde basisopleiding voor bedrijfsartsconsulenten die in een klinische setting binnen de oncologie willen werken. Bedrijfsartsen die de training volgden kunnen als bedrijfsartsconsulent binnen een kankercentrum functioneren. Bedrijfsartsen die zich nader wil verdiepen in de klinische arbeidsgeneeskunde oncologie kunnen vanaf 4 juni 2012 bij de NSPOH in Amsterdam een volgende leergang van de Basistraining bedrijfsarts oncologie volgen. Ervaren, geregistreerde bedrijfsartsen leren samenwerken met diverse disciplines op het gebied van zorg, behandeling en revalidatie van diverse oncologische aandoeningen.

Bron: BG Magazine, 20 februari 2012

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee