Ruim een derde van de kankerpatiënten voelt zich eenzaam. Een kwart voelt zich niet begrepen door zijn of haar omgeving. Zij ervaren vaker klachten zoals depressieve gevoelens en angst, dan mensen met kanker die zich niet eenzaam en wel begrepen voelen, zo blijkt uit onderzoek van Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK).

Contact lotgenoten

Mensen die eenzaam zijn of zich niet begrepen voelen, hebben vaker klachten zoals depressieve gevoelens, angst, stress en moeite met het accepteren van de ziekte. Ze hebben ook meer behoefte aan praktische tips en emotionele steun van lotgenoten dan patiënten die zich niet eenzaam voelen. Alle mensen die tips en steun van lotgenoten hebben gehad ervaren dit als helpend. 

Naasten

Patiënten ervaren in de beginfase veel emotionele steun van hun omgeving: na de diagnose en tijdens de behandeling voelt ruim 80 procent van de kankerpatiënten zich gesteund door hun naasten. Na de behandeling neemt dit af naar 62 procent. Voor de langdurige gevolgen is de steun minder: de helft van de patiënten geeft aan zich daarbij gesteund te voelen.

Uit het onderzoek komt een verschil naar voren tussen mannen en vrouwen. Zo blijkt dat 30 procent van de vrouwen zich niet begrepen voelt, tegenover 15 procent van de mannen. Daarnaast geeft 4 op de 10 vrouwen aan zich eenzaam te voelen, bij de mannen is dit bijna een kwart. Vrouwen ervaren bovendien vaker klachten zoals vermoeidheid, concentratie- en geheugenproblemen en angstklachten. Ook leeftijd speelt een belangrijke rol; mensen van 60 jaar of jonger voelen zich vaker eenzaam en niet begrepen en ervaren meer klachten dan mensen van 61 jaar of ouder.

Het onderzoek staat op de website van NFK.

Meer informatie